شرکت اوان پویا

  • پیشرو در ارائه خدمات بازاریابی و فروش

شرکت “توسعه عمران و مسکن اوان پویا” بیش از یک دهه می‌باشد که فعالیت تخصصی خود در حوزه “مدیریت فروش” و “مهندسی بازار” پروژه‌های بزرگ ساختمانی را آغاز نموده است. اوان پویا به عنوان بنیان‌گذار این علم نوین در ایران توانسته در سال‌های اخیر، حوزه فعالیت‌ خویش را به انجام مطالعات راهبردی و اقتصاد مهندسی و اجرای مدیریت بهره‌برداری مراکز تجاری گسترش دهد.

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه: ۹ تا ۱۷ پنجشنبه ها: ۹ تا ۱۳